Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

От 25.05.2018 г. влезе в сила „Общ регламент за защита на личните данни“ – GDPR и промените в нашата политика по администриране на личните данни, свързани с него.

Настоящата Политика за защита на личните данни е разработена в съответствие с европейското и българското законодателство, в пряк ангажимент с настъпилите промени и изисквания, по отношение на личните данни. Този документ предоставя начина, по който Стилрумет ООД събира, използва, разкрива и защитава личните данни на потребителите и клиентите на Уебсайта: https://auspusi.bg

Бихме искали да Ви уверим, че наша грижа и ангажимент е да запазим доверието Ви, затова и защитата на личните данни е отговорност, на която обръщаме специално внимание. От наша страна ще бъдат положени усилия срещу неправомерно обработване на личните данни на физически лица.

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, видовете лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Стилрумет ООД събира определена информация чрез Уебсайта
https://auspusi.bg , Facebook страницата си, и чрез Google Analytics. Този документ (“Политика за защита на лични данни”) описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на тази информация, идентифицираща индивидуален ползвател и е възможно да бъде използвана за контакт с него.

Контрол върху дейностите, извършвани от нас, свързани с личните данни, упражнява следния административен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15

Тел: + 359 2 915 35 18

Факс: + 359 2 915 35 25

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Използвани термини:

“Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

“Субект на данни” е физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по- специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

“Обработване” може да бъде единична операция или съвкупност от операции, извършвана/и с лични данни чрез автоматични или други способи като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение или промяна, извличане, консултиране, разкриване чрез предаване или разпространяване, по което данните стават достъпни, подреждане, ограничаване, изтриване или унищожаване.

“Администратор” е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг вид структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на личните данни. В настоящия случай администратор на лични данни е Стилрумет ООД.

Общи условия:

В качеството си на администратор на лични данни, Стилрумет ООД има правото да събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите на Уебсайта, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Регламентът урежда използването и сигурността на Вашите лични данни с цел по- добра защита на физическите лица. Събирането на лични данни от  Стилрумет ООД  ще бъде извършвано по прозрачен и сигурен начин, като така ще можем да ви предлагаме продукти и услуги, според  Вашите нужди.

Лични данни, които Вие предоставяте:
Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на личните Ви данни при използването на сайтовете не е задължително, освен ако желаете да си направите доброволна регистрация.

Личните данни, които събираме при извършена от Вас доброволна регистрация са: имейл адрес и парола за достъп, която вие валидирате скриптирано, без ние да имаме достъп до нея и до нейната информация.

Това е информация, която следва да посочите, за да може да си направите регистрация в онлайн магазина,  и чрез която може да бъдете идентифициран лично.

Целите на събирането на посочените лични данни са описани по-долу в настоящата политика за поверителност и защита на личните данни.

Стилрумет ООД  обработва личните Ви данни само за целите, описани по-долу:

  • За регистрация и управление на профила Ви, както и за комуникация с Вас, за разрешаване на спорове и отстраняване на проблеми;
  • Предоставената от Вас лична информация се използва с цел управление на поръчки за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Вас относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки за продукти и услуги;
  • Ние използваме тези данни и информация само за подобрение на платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на Уебсайта, както и да се даде възможност на трети лица да извършват логистика и други услуги за Уебсайта.
  • Уебсайтът използва Вашата информация, за да Ви информира за новини и друга подобна информация относно продукти и кампании;
  • За измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайта, с цел подобряване на нашите продукти;
  • Да Ви изпращаме регулярен нюзлетър, за който изрично сте се абонирали;
  • За маркетингови цели, свързани с активности на съответния уебсайт;
  • Да Ви изпращаме маркетингови съобщения и информация на трети страни, когато изрично сме получили Вашето съгласие за това.

За осъществяването на онлайн поръчка, е необходимо да ни предоставите Вашите име и фамилия, имейл, адрес и телефон за връзка, както и платежна информация (в случай, че сте избрали метод за плащане, различен от наложен платеж). Доброволно предоставените от Вас основни лични данни ще бъдат използвани само за обработване, потвърждаване, изпълнение и доставка на закупената от Вас стока.

Трансфериране на личните Ви данни
Личните данни, които се обработват за Вас при условията на конфиденциалност и доколкото е необходимо, могат да се  трансферират към:
– Куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната.

Какви са Вашите права след като сте предоставили личните си данни на Стилрумет ООД ?

Потребителите абонирани за информационния ни бюлетин могат да прекратят абонамента си по всяко време, при желание от тяхна страна.

Търговски марки        
Използваните търговски марки, които не са собственост на МАГАЗИНА са защитени от авторското право и са притежание на техните собственици.

Администраторът на лични данни е запознат с и следва принципите, предвидени в GDPR:

-личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
– личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
-личните данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
– личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид;
-личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
– личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

Ние изпълняваме дейностите, свързани с обработване на Вашите лични данни:

1) след като сме получили Вашето съгласие;

2) с цел безпроблемно клиентско обслужване;

3) с цел изпълнение на задълженията ни към Вас;

Достъп до даннитеОсигуряваме Ви достъп и възможност да прегледате, коригирате, допълните или изтриете Вашите лични данни, които сте споделили с нас.

Лични данни, които се събират автоматично:
При посещение на страниците ни, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично.

Обобщена информация – Log Files – както много други сайтове ние получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

Бисквитка” (‘Cookie’): представлява файл с данни, разполагащ се на Вашето устройство, когато посещавате, разглеждате и използвате нашия Електронен магазин. Те позволяват запаметяване на Вашите действия и предпочитания за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате отново при всяко посещение на Уебсайта или при преминаване от една страница към друга.

„Бисквитките“ могат да бъдат деактивирани от настройките на Вашия браузър. Имайте предвид обаче, че някои функционалности на уебсайта е възможно да не работят правилно при тяхното деактивиране.

Уеб анализ

Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за Потребителите на електронния магазин – например браузъра, от който идвате на нашия електронен магазин; държавата, в която се намирате; Вашия език; онлайн поведение и т.н. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип Потребители и по какъв начин използват електронния магазин, което ни помага да подобрим потребителското изживяване. Тази информация не може да доведе до Вашето идентифициране.
Можете да откажете използването на Вашите данни от Google Analytics, посредством изтегляне и инсталиране на следната приставка: Google Analytics opt-out browser add-on.

Нашата Уебсайт използва FACEBOOK-пиксел.

Facebook-пикселът е HTML код на нашата уеб страница, който ни позволява да задаваме, измерваме и оптимизираме аудитория при провеждането на маркетингови кампании.
Facebook-пикселът измерва реализациите на различните устройства, позволява автоматично създаване на целеви групи от посетители на сайта, както и повторно насочване и създаване на динамични реклами.
Чрез Facebook-пиксела не събираме лична информация директно, а вместо това използваме наличната информация за потребителя с цел повторно насочване към нашата уеб страница при сърфирането му в Интернет. При това действие обаче ние не знаем персонална информация за конкретния потребител – например кой е потребителя.

Какво правим, за да защитим личните Ви данни:

За да предотвратим неупълномощен достъп или разкриване, и за да гарантираме правилно използване на данните Ви, прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на данните, които събираме и обработваме.

При обработка на платежна информация, с цел да направим процеса на пазаруване и плащане максимално спокоен и сигурен за Вас, ние използваме Secure Sockets Layer (Слой със защитен сокет). Secure Sockets Layer или SSL е специален криптографски интернет протокол за връзка клиент – сървър, който предпазва преноса на данни от недоброжелателна намеса. 

Паролата, която предоставяте при регистрацията си в Уебсайта, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация.

Запазването на поверителността и сигурността на личната Ви информация е с най-висок приоритет и ограничаваме достъпа до нея само на онези служители на Стилрумет ООД , които трябва да влязат в контакт с нея, за да изпълнят своята роля и да дадат възможност на услугите ни да Ви бъдат предоставени. Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на нашият уебсайт. В общия случай , съхраняваме Вашите лични данни докато съществува Вашият профил в Уебсайта или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.

Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство. 
Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

Можем да споделяме Вашите лични данни в следните случаи:

-Във връзка с осигуряване на доставката или транспорта на закупените от Вас стоки;

-За да осигурим спазването на законовоустановено задължение;

-За предотвратяване на измами или за осигуряване на мрежова и информационна сигурност на нашите системи;

Нарушения. Уведомяване за нарушенияНарушенияНарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които 
Стилрумет ООД  отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни. В този смисъл, нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни, които се предават, съхраняват или по друг начин се обработват.

Оценка на нарушенията
След като съответният администратор на лични данни  на “Уеб Титан” ООД  получи информация за извършено нарушение, то трябва да определи дали конкретното събитие представлява нарушение на лични данни.

В случай на нарушение на сигурността на личните данните, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо – не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.

Вашите права и възможности във връзка с обработване на личните Ви данни:

По отношение на обработването на Вашите лични данни, Вие имате следните права:

1. Оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго; 
2. Имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;

3.Да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушение на Вашите права или неправомерно обработване на личните Ви данни;

4.По всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, които сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от нашият Уебсайт;

5.Ако прецените, че не желаете  Стилрумет ООД  да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:
5.1.личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
5.2.в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;
5.3.ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;
5.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;
5.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

Ако субект пожелае да бъде „забравен“ и неговите лични данни бъдат изтрити, то това е необратим процес и не могат да бъдат възстановени впоследствие!

В случаите на упражняване на правата по чл. 17 от GDPR,  Стилрумет ООД  изтрива единствено личните данни на субекта, но не и публично достъпни публикации, които субектът на данните е направил във форуми, коментари към публикации и статии в сайтове на медията, постове и блогове.

Данни за контакт с Администратор:

Фирма: Стилрумет ООД
гр. Бургас, п.к. 8000
Тел.: 0877 444 436
Е-mail: info@auspusi.bg

Изменение на тази политика на поверителност

Тази Политика за поверителност може да бъде изменяна едностранно от Стилрумет ООД, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички Ползватели на Услугата.