ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

С разглеждането и/или използването на този уебсайт Вие се съгласявате с условията за ползване на www.auspusi.bg

Предмет на Общите условия
Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от Auspusi.bg чрез Сайта. Каталоговата част на Auspusi.bg е достъпнa за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на Auspusi.bg от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка.

Стоки, обект на продажба
Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.
Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество.

Права и задължения на Потребителя
Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-mail от нас.
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Auspusi.bg и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Права и задължения на Auspusi.bg
Auspusi.bg  няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.
Auspusi.bg има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта, ако те са съгласни. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции и нови продукти.
Auspusi.bg гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

Лични данни

С приемането на Общите условия потребителя изрично се съгласява , че Auspusi.bg има право да събира и използва следната информация във връзка с регистрацията за ползването на услугите на сайта- име, фамилия, телефон за връзка, e- поща, както и всяка друга доброволно предоставена информация при регистрация. Информацията, която потребителите са въвели ще бъде използвана единствено за тяхното обслужване- приемане и изпълнение на поръчки, абонамент за бюлетин, връзка с потребителя в случай на възникнал проблем, свързан с направена поръчка или с цел подобряване обслужването на сайта. Всички въведени данни от потребителите ще могат да се коригират от личния профил на потребителя.

Auspusi.bg не изисква да получава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Auspusi.bg както и голяма част от сайтовете автоматично събират информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уебсайт адреси.

Auspusi.bg гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за цели, различни от описаните по- горе. Личните данни , предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.

Потребителят има право да откаже получаването на промоционални оферти и реклами на продукти, като изпрати писмено съобщение на e-mail адрес: info@auspusi.bg

Клиентите носят отговорност за опазването на поверителносттта на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за вички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. Препоръчваме ви да се отписвате от акаунта си в края на всяка сесия, чрез бутона “Изход”.

Приятно пазаруване с Auspusi.bg